danh mục tiên chất

  1. HSE

    Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ

    Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất, theo đó, bổ sung các chất ma túy được dùng hạn chế trong nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong y tế; bổ sung các tiền chất;… 1. Nghị...
scroll-topTop