phần mềm quản lý rác thải thông minh

danh mục

 1. V

  Danh mục các nguồn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất

  Danh mục các nguồn, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát sinh yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất cần phải kiểm soát nghiêm ngặt này tìm ở đâu các bạn? Mình tìm trong nghị định 19/2015/NĐ-CP mà không có, chỉ có định nghĩa " Các yếu tố có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đất phải được xác định...
 2. Minh YMT

  Danh mục các đối tượng không phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường

  Danh mục các dự án không phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường PHỤ LỤC IV DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI...
 3. Minh YMT

  Danh mục các đối tượng phải thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

  DANH MỤC CÁC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của các vùng kinh tế - xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, hành lang kinh tế, vành...
Top