đảo hội an

  1. leeahnjun

    Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An: "Xóa" đảo hay để cho tồn tại?

    Đảo nổi kỳ lạ giữa biển Hội An: "Xóa" đảo hay để cho tồn tại? “Chúng tôi xem bãi bồi mới này tương tác với bờ như thế nào. Nếu bãi bồi kết hợp là một con đê ngầm chắn sóng khổng lồ giữ tác động sóng trong bờ thì chúng ta sẽ có cách ứng xử khác. Nếu nó cản trở việc đưa cát từ trong bờ ra chúng...
scroll-topTop