đào tạo an toàn lao động

  1. Minh YMT

    An Toàn Giảng viên an toàn lao động vệ sinh lao động

    Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; xây dựng chương trình khung huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động; danh mục công việc có...
  2. Ms Bean

    an toàn điện và an toàn lao động

    So sánh thông tư đào tạo an toàn điện và đào tạo an toàn lao động Thông tư 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện: Thông tư này và thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH quy định khác nhau về huấn luyện an toàn
scroll-topTop