đào tạo nghiệp vụ môi trường

  1. hoahong39

    Thông tư 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu....

    THÔNG TƯ Quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân...
  2. soanguyen2008

    Trung tâm đào tạo nghiệp vụ môi trường và an toàn lao động

    anh chị ơi cho em hỏi ở đồng nai hoặc TP.HCM có trung tâm nào đầo tạo nghiệp vụ môi truờng và an toàn lao động ko cho em biết với.thank anh chị truớc gen.
scroll-topTop