Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đào tạo sản xuất sạch hơn

  1. Minh YMT

    Đào tạo sản xuất sạch hơn ở Đak Nông

    Đào tạo sản xuất sạch hơn ở Đak Nông Khác với TP.HCM hay một số tỉnh khác, Trung Tâm Khuyến Công tỉnh Đắk Nông chia chương trình sản xuất sạch hơn ra 2 lớp: 1 lớp tại huyện Cư Jut, 1 lớp tại Thị Xã Gia Nghĩa. Đào tạo sản xuất sạch hơn ở Đak Nông Khác với TP.HCM hay một số tỉnh khác...