đào tạo ứng phó sự cố

  1. Minh Grac

    Đào tạo kỹ năng ứng phó tình huống khẩn cấp

    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG ỨNG PHÓ TRONG TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP I. MỤC ĐÍCH ĐÀO TẠO Nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể ứng phó kịp thời khi có những tình huống nguy hiểm, khẩn cấp tại nơi mình đang làm việc hoặc đang sinh sống II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 1...
Top