Ứng dụng Gom Rác GRAC

đào tạo

 1. HSE

  Dự thảo thông tư về việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn DTM và Nghiệp vụ Môi trường xăng dầu

  DỰ THẢO LẦN 2 THÔNG TƯ Về quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ...
 2. HSE

  Khóa học Luật và Quản lý môi trường tháng 10/2015

  Đến với khóa học này học viên có thể thấy được góc nhìn thanh tra kiểm tra của chuyên gia từ Sở Tài Nguyên và Môi Trường với các doanh nghiệp, từ đánh giá viên hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, và các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm về an toàn môi trường. ( 3-4 giảng viên nhiều kinh...
 3. xq.cnmt

  Khóa học Vận hành Trạm xử lý nước thải tháng 10/2015

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 10/2015 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí...
 4. Minh YMT

  Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại 1. Các cơ sở đào tạo quản lý chất thải nguy hại cho đối tượng được cấp Chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại phải đáp ứng như...
 5. Minh YMT

  Khóa học Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất tháng 08/2015

  GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Tại sao phải tham gia khóa học kỹ thuật an toàn hóa chất Theo yêu cầu pháp luật: Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất với người...
 6. Minh YMT

  Khóa học Luật và Quản lý môi trường tháng 7/2015

  Khóa học Luật và Quản lý môi trường tháng 7/2015 do GRECO Training huấn luyện đào tạo + Thời gian: 04 ngày + 04 Giảng viên: 2 giảng viên thuộc Sở TNMT TP.HCM, 1 giảng viên thuộc trường đại học và 1 chuyên gia về EMS. + Học viên đến từ các công ty: thủy sản, quản lý hạ tầng khu công nghiệp, dệt...
 7. Minh YMT

  khóa học Luật và quản lý môi trường - tổng công ty quản lý bay Việt Nam

  Khóa học "Luật và quản lý môi trường" do GRECO Training huấn luyện đào tạo cho Tổng Công Ty Quản lý Bay Việt Nam - Bộ Giao Thông Vận Tải đặt hàng với các nội dung sau: Modul 01: Quản lý môi trường trong doanh nghiệp Modul 02: Quản lý nhà nước về môi trường: mô hình quản lý nhà nước, hệ thống...
 8. Minh YMT

  Khóa Học Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất Tháng 07/2015

  GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Tại sao phải tham gia khóa học kỹ thuật an toàn hóa chất Theo yêu cầu pháp luật: Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất với người...
 9. Minh YMT

  Khóa Học Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất Tháng 06/2015

  GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Tại sao phải tham gia khóa học kỹ thuật an toàn hóa chất Theo yêu cầu pháp luật: Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất với người...
 10. Minh YMT

  Đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và LPG tại Đồng Tháp

  GRECO Training phối hợp với Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Đồng Tháp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng tại tỉnh Đồng Tháp Nội dung đào tạo bao gồm lý thuyết và thực hành trực quan giúp học viên dễ nhớ, dễ hiểu và dễ áp dụng thực tế hơn. Xăng...
 11. Minh YMT

  Đánh giá tác động môi trường - chương IV nghị định 18

  Chương IV ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ) Điều 12. Thực hiện đánh giá tác động môi trường 1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Phụ lục II Nghị định này. 2. Chủ dự án của các đối...
 12. Minh YMT

  Khóa học vận hành trạm xử lý nước thải tháng 04/2015

  KHÓA HỌC VẬN HÀNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI THÁNG 04/2015 (5 buổi lý thuyết và 1 buổi thực tập tại nhà máy xử lý nước) Tại sao nên học khóa vận hành trạm xử lý nước thải Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải. Tối ưu chi phí...
 13. Minh YMT

  Khóa Học Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất Tháng 03/2015

  GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất với người lao động theo thông tư số 36 /2014/TT-BCT Đối tượng: người lao động trực tiếp sản...
 14. Minh YMT

  Khóa học Kỹ Thuật An Toàn Hóa Chất tháng 12/2014

  GRECO Training đã phối hợp với Cục Hóa Chất và Sở Công Thương các tỉnh (thành phố) tổ chức các khóa đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất cho hơn 1000 học viên. Huấn luyện đào tạo kỹ thuật an toàn hóa chất với người lao động theo thông tư số 36 /2014/TT-BCT Đối tượng: người lao động trực tiếp sản...
 15. Minh YMT

  nội dung đào tạo cấp chứng chỉ quản lý chất thải nguy hại

  NỘI DUNG ĐÀO TẠO, CẤP CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số /2014/TT-BTNMT ngày tháng năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) A. Khung chương trình đào tạo quản lý chất thải nguy hại I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung Chương trình này cung cấp...
 16. HSE

  đào tạo huấn luyện an toàn thiết bị nâng

  Sau khoá huấn luyện an toàn thiết bị nâng học viên sẽ nắm được các vấn đề cơ bản trong quản lý vận hành thiết bị nâng, cụ thể như: Biết cấu tạo, nguyên lý hoạt động, công dụng của các cơ cấu, bộ phận của thiết bị nâng mà mình quản lý vận hành. Biết yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra và...
 17. Minh YMT

  Các đơn vị tư vấn đào tạo sản xuất sạch hơn

  Các đơn vị tư vấn đào tạo sản xuất sạch hơn Như một lời tri ân đến các tổ chức và chuyên gia tư vấn, cũng như tới các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã góp phần đưa sản xuất sạch hơn vào áp dụng trong thực tiễn, Hợp phần sản xuất sạch hơn trong công...
 18. Minh YMT

  Đào tạo huấn luyện sản xuất sạch hơn tại Khánh Hòa

  Cuối tháng 4 vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Khánh Hòa phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển Greco (TP.Hồ Chí Minh) tổ chức tập huấn kỹ năng áp dụng sản xuất sạch (SXSH) hơn và quản lý chất thải trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Dự kiến, tháng 6 tới, Trung tâm sẽ tổ...
 19. Minh YMT

  Đào tạo sản xuất sạch hơn tại SG năm 2013

  Đào tạo huấn luyện sản xuất sạch hơn tại Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2013 giữa GRECO và Trung Tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp - Sở Công Thương TP.HCM Đợt huấn luyên chia làm 3 đợt: Đợt 1: dành cho cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp 1/2 ngày Đợt 2 và đợt 3: dành cho đối tượng là cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản...
 20. daibangxanh

  còn hiệu lực Thông tư 27/2013 về huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

  BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27 /2013/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013 THÔNG TƯ Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động Căn cứ Điều 150 của Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm...
Top