Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đạt mức cao kỷ lục

  1. leeahnjun

    Các nhà nghiên cứu cho biết, carbon dioxide trong khí quyển Trái đất đạt mức cao kỷ lục

    Các nhà nghiên cứu cho biết, carbon dioxide trong khí quyển Trái đất đạt mức cao kỷ lục Carbon dioxide bẫy nhiệt từ mặt trời và có thể tồn tại trong khí quyển trong nhiều thế kỷ. Nồng độ carbon dioxide trong khí quyển Trái đất đã đạt mức cao kỷ lục, theo một báo cáo được công bố bởi Tổ chức...