đầu báo cháy khói

  1. Vũ Linh

    Nên lắp đặt đầu báo cháy nhiệt hay đầu báo cháy khói

    hiện Công ty em đang dự đinh xây dựng lậi hệ thống đầu báo cháy tự động cho kho chưa thành phẩm (kho chứa chủ yếu là các loại mút và vải) vậy bên Công ty em nên lắp đặt đầu báo cháy nhiệt hay đầu báo cháy khói vậy mọi người! Mong được sự phản hồi sớm của mọi người! Thank nhiều mn!!!
scroll-topTop