dầu do

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của Dầu Diesel (DO)

    DẦU DIEZEN Dầu diesel, còn gọi là dầu gazole, là một loại nhiên liệulỏng, sản phẩm tinh chế từ dầu mỏ có thành phần chưng cất nằm giữa dầu hỏa (kesosene) và dầu bôi trơn (lubricating oil). Chúng thường có nhiệt độ bốc hơi từ 175 đến 370 độ C. Các nhiên liệu Diesel nặng hơn, với nhiệt độ bốc hơi...
scroll-topTop