Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

dầu mỡ nhà ăn

  1. B

    Dầu mỡ từ hệ thống XLNT.

    Chào mọi người. Mình có người bạn làm bên quản lý của 1 công ty. Bạn ấy hỏi mà mình không biết trả lời sao. Công ty của bạn ấy có căn tin có hệ thống xử lý nước thải do đó thu gom, tách dầu mỡ ra thì lại không biết xử lý nó như thế nào ? - Chất thải nguy hại thì cũng không phải (vì nếu muốn biết...