Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đầu nối

  1. Minh YMT

    Đấu nối hệ thống thoát nước

    ĐẤU NỐI HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Điều 30. Đấu nối hệ thống thoát nước 1. Việc đấu nối hệ thống thoát nước phải đảm bảo: a) Nước thải được thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả ra môi trường; b) Hạn chế đến mức thấp nhất lượng nước thải thấm vào lòng đất...
  2. quangthanhtran

    Nước thải Nước thải KCN

    Các bạn ơi, mình đang có thắc mắc như sau: Công ty của mình nằm trong KCN, nước thải công ty xử lý tới loại A QCVN 40/2011, nhưng do quy định của nhà nước nên xử lý xong tới loại A phải thải vào hệ thống chung của nhà máy XLNT KCN. Nhà máy XLNT buộc bên công ty mình phải đóng phí tiếp, vậy có...
Top