đề án bảo vệ môi trường chi tiết

  1. Keikurono

    Tính thể tích của bể lọc vật liệu nổi

    Minh đang viết Đề án BVMT chi tiết, giờ đưa ra giải pháp là cho thêm hộ thống lọc vật liệu nổi, bể chứa bùn. Nhưng chưa án chừng được dùng thể tích bể bao nhiêu cho phù hợp, Ai có các tính cho phù hợp thì chỉ mình cái, hoặc có công thức tính : "xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa - Trần...
  2. B

    Xin Đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Cảng cá

    Chào cả nhà! Mình đang cần tài liệu Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cảng Cá. Bạn nào có cho mình xin nhé. Thanks cả nhà.
scroll-topTop