de an bvmt

  1. T

    Đề án BVMT chi tiết về vận tải hàng hóa

    Xin chào mọi người! Hiện tại mình đang làm về đề án BVMT của một cơ sở vận chuyển hàng hóa. Nhưng vì mới vào làm nên kinh nghiệm còn non kém. Vì vậy xin mọi người giúp đỡ cho xin mẫu của đề án BVMT nào có liên quan. Email: trunghiep91@gmail.com Rất trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người!
  2. thuongtropen

    Quy định mới về làm Đề án bảo vệ môi trường

    Chào các anh/ chị Theo bộ luật mới nhất em được biết thì luật để làm Đề án bảo vệ môi trường đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2014 là hết hiệu lực. Vậy xin chia sẻ để công ty của anh/ chị nào chưa nộp hồ sơ làm Đề án thì nhanh nhanh nộp hồ sơ không luật hết hiệu lực. Mà luật cũ hết hiệu lực thì...
scroll-topTop