Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

de an don gian

  1. thuongtropen

    Quy định mới về làm Đề án bảo vệ môi trường

    Chào các anh/ chị Theo bộ luật mới nhất em được biết thì luật để làm Đề án bảo vệ môi trường đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2014 là hết hiệu lực. Vậy xin chia sẻ để công ty của anh/ chị nào chưa nộp hồ sơ làm Đề án thì nhanh nhanh nộp hồ sơ không luật hết hiệu lực. Mà luật cũ hết hiệu lực thì...