Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

di sản thiên nhiên

  1. daibangxanh

    8 di sản thiên nhiên mới của thế giới

    8 di sản thiên nhiên mới của thế giới - 11/7/2008 14h:13 Tổ chức UNESCO mới bổ sung thêm 27 khu vực vào danh sách 878 di sản thiên nhiên thế giới cần được bảo tồn. Sau đây là 8 địa danh có giá trị to lớn đối với nhân loại. Hòn đảo...