Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

di sản việt nam

  1. Ngan2001

    Cây Vải Tổ được công nhận Di sản Việt Nam

    Cây “Vải Tổ” cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Hội đồng Cây Di sản Việt Nam đã họp công nhận thêm 99 cây cổ thụ (ở 6 tỉnh, thành phố) đủ tiêu chuẩn là Cây Di sản Việt Nam, trong số đó có cây vải thiều (được gọi là cây Vải Tổ) do cụ Hoàng Văn Cơm ở làng Thúy Lâm, xã Thanh Sơn, huyện...
  2. leeahnjun

    Cây di sản Việt Nam

    Cây “Vải Tổ” cổ thụ được công nhận là Cây Di sản Việt Nam Địa phương có số lượng cây cổ thụ nhiều nhất được công nhận Cây Di sản Việt Nam lần này là vùng địa đầu tổ quốc (tỉnh Hà Giang) với 85 cây Chè Shan tuyết ở huyện Hoàng Su Phì và 01 cây Đa ở huyện Mèo Vạc. Cụ thể là: 85 cây Chè Shan tuyết...