đĩa lá chuối

  1. leeahnjun

    LÁ CHUỐI THAY THẾ BÁT, ĐĨA NHỰA

    LÁ CHUỐI THAY THẾ BÁT, ĐĨA NHỰA Quận Baksa ở Assam - Đông Bắc Ấn Độ đã áp dụng một cách mới để tránh xa nhựa bằng cách phục vụ thức ăn trên lá chuối. Baksa đã chủ động loại bỏ nhựa sử dụng một lần và đang thúc đẩy mọi người tiết kiệm tiền bằng cách sử dụng lá chuối thay thế. Những lá chuối này...
scroll-topTop