Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

diclorometan

  1. O

    Phiếu an toàn hóa chất của Methylene Chloride

    METHYLENE CHLORIDE (Diclorometan) Tên hóa chất: Methylene Chloride; Số CAS: 75-09-2 Số UN: 1593; CTHH: CH2Cl2; Dấu hiệu cảnh báo: Chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin phép: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nếu trực tiếp sản xuất...