Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

điểm mới

  1. P

    Điểm mới cơ bản của Hệ thống pháp luật Việt Nam từ năm 2016?

    Bộ Tư pháp vừa trình Dự thảo Luật văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ năm 2016), theo đó có những điểm mới đáng chú ý sau: 1. Tinh giản văn bản quy phạm pháp luật Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật sẽ tinh giản theo hướng bỏ các hình thức: - Nghị quyết của Quốc hội; - Nghị quyết của...