Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

điện năng lượng mặt trời hòa lưới

  1. P

    Trường học dùng điện năng lượng mặt trời hòa lưới

    Song hành cùng Thế giới trên chặng đường cứu lấy trái đất, Việt Nam cũng khuyến khích phát triển điện năng lượng mặt trời hòa lưới nhằm giảm thải khí CO2, giảm hiệu ứng nhà kính và tận dụng tối đa năng lượng vô tận. Đi đầu trong chiến dịch này, nhiều trường học đã tiên phong lắp đặt, tuyên...