Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

dien nang

  1. D

    Khai thác điện năng từ xe cộ trên đường

    Các doanh nhân Mexico vừa phát triển một hệ thống khai thác điện năng giá rẻ thông qua việc tận dụng sự lưu thông của những chiếc xe trên đường. Sáng chế này có khả năng sản xuất đủ lượng điện cung cấp cho một hộ gia đình nhờ một thiết bị thu lực tác động từ những chiếc xe đang di chuyển. Ảnh...