diễn tập tràn dầu

  1. leeahnjun

    Tuyển than Hòn Gai: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

    Tuyển than Hòn Gai: Diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu Sự cố tràn dầu là hiện tượng thất thoát đáng kể dầu ra môi trường gây thiệt hại lớn hoặc hiểm họa đối với con người, các hệ sinh thái và hoạt động kinh tế - xã hội. Tràn dầu thường xảy ra trong các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai...
scroll-topTop