Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

điều chỉnh

  1. C

    Điều chỉnh hay làm lại giấy phép xả thải

    Công ty mình đến 31.1.2015 là hết hạn xả thải với lưu lượng 200m3/ngày đêm. Tuy nhiên công ty mình nâng công suất (đã có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác môi trường trong tháng 12), và lượng thải tăng lên 250m3/ngày đêm. Cho mình hỏi là trong trường hợp này bên mình phải làm điều chỉnh...
Top