Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

điều kiện không an toàn

  1. Minh YMT

    Phân biệt các khái niệm về an toàn và tai nạn

    Phân biệt các khái niệm về an toàn theo OHSA (của Mỹ) Điều kiện không an toàn Hành động không an toàn Near Miss (cận tai nạn) Tai nạn 1 cán bộ an toàn cần phân biệt rõ để tập huấn cho công nhân và quản lý an toàn tốt hơn
  2. D

    so sánh điều kiện không an toàn và hành động không an toàn?

    Như tiêu đề em đã viết, các bác an toàn giải thích dùm em với, Theo các bác, điều kiện trong hình được gọi là điều kiện không an toàn hay hành động không an toàn? Cảm ơn các bác,:)