Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

định hướng nghề tương lai

  1. Minh Grac

    Bạn đã đi đúng hướng chưa ?

    Đa số các thành viên YMT đều đi học hoặc đi làm, xuân mới chúc mọi người tràn trề sức khỏe để tiếp bước trên con đường đã chọn Tặng cho các bạn 1 pic về định hướng nghề: Bạn nào chưa có việc làm thì sớm có việc làm Bạn nào đang học thì có thể định hướng nghề cho tương lai Bạn nào đi làm thì...
Top