Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

định mức kinh tế - kỹ thuật

  1. HSE

    Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Quy trình, Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ...

    Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường; Ngày hiệu lực ngày 5 tháng 12 năm 2015; Sẽ cập nhật File word sau... xem file pdf bên dưới...