Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

djdkfj

  1. C

    DTM rubi

    Mình đang làm ĐTM mỏ đá rubi hiện trạng như sau: - đã được cấp giấy phép gia hạn - nghỉ 1 thời gian trong thời gian cấp phép do thiếu nguồn vốn - Nay nguồn vốn đã được huy động nên công ty đầu tư và tiếp tục khai thác - Trong giấy cấp phép khai thác trước công ty đã làm cam kết, nay công ty làm...