Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đồ án tốt nghiệp

  1. N

    Đồ án TN - QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHO KHU ĐÔ THỊ BL, TỈNH LĐ ĐẾN NĂM 2035

    Gửi các bạn đồ án ngành Quản lý môi trường (2014) - ĐHBK Đà Nẵng cho ai cần tham khảo, Link download: https://db.tt/yKmYf951 Đồ án này gồm 2 phần chính là Thoát nước & XLNT cho khu đô thị GIẢ ĐỊNH BL (Bảo Lộc). Khi học thì mình làm như vậy nhưng khi ra đi làm mình thấy mỗi nơi dùng một cách...
Top