đồ dùng tái chế

  1. hoahong39

    Tái sử dụng bình làm vật dụng trong nhà

    Tái sử dụng những bình thủy tinh, bình rượu, chai lọ đựng làm đèn trang trí trong nhà như đèn trần, đèn trang trí, đèn ngủ... Nguồn: Milion pictures
Top