đo kiểm môi trường lao động

  1. H

    Tư vấn đo kiểm môi trường và khắc phục các yếu tố nguy hiểm

    Chào các anh chị, Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH quy định: Điều 4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 1. Phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật, tăng cường các thiết bị an toàn và vệ sinh lao động để cải thiện điều kiện lao động; khi chưa thể khắc phục được hết các yếu tố nguy hiểm, độc hại thì...
scroll-topTop