đồ nhựa 1 lần

  1. leeahnjun

    Nghị viện châu Âu nhất trí cấm đồ nhựa dùng một lần

    Nghị viện châu Âu nhất trí cấm đồ nhựa dùng một lần Theo đó, với 571 phiếu thuận, 53 phiếu chống và 34 phiếu trắng, Nghị viện châu Âu đã thông qua dự luật chống các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút nhựa, đồ đựng thực phẩm… Nếu được Ủy ban châu Âu phê chuẩn và tiếp tục được thông qua tại...
scroll-topTop