đô thị không rác

  1. Minh Grac

    Hợp tác khởi nghiệp với Grac - đô thị không rác

    Đối tác của GRAC tại các địa phương (dự án khởi nghiệp công nghệ cùng GRAC - tặng đồ và ve chai công nghệ) sẽ được các lợi ích: - Quản lý mạng lưới ve chai/đồng nát tại địa phương thông qua phần mềm Grac hoặc app GRAC - Tăng thu nhập với việc thu gom rác và rác cồng kềnh - Được chính quyền địa...
scroll-topTop