Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

doanh nghiệp hỗ trợ sản xuất

  1. leeahnjun

    Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường

    Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất bao bì thân thiện với môi trường Thời gian qua, các ngành chức năng và chính quyền các quận, huyện đã có nhiều hình thức tuyên truyền nhằm hạn chế việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần; khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất, sử dụng...