Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

doanh nghiệp nước ngoài

  1. meomaythongminh

    working: nhà nước >< tư nhân >< nước ngoài

    Nhà nước thì ổn định, lương không cao Tư nhân thì học hỏi nhiều hơn Nước ngoài thì đòi hỏi cao, lương cao Với tôi thì tôi chọn nhà nước, còn các bạn thì sao
Top