độc hại

 1. hoahong39

  An Toàn Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

  DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM Các quy định pháp luật ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Quyết định 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH Quyết...
 2. Minh YMT

  Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH về Danh mục nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp ng

  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 20/2014/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014 THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ...
 3. meomaythongminh

  Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT Hà Nội , ngày 17 tháng 3 năm 1999 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA BỘ BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ...
 4. meomaythongminh

  Quyết định số 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ...
scroll-topTop