Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

đối tượng pccc

  1. thieny

    Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

    Theo hướng dẫn của Thông tư 04/2004/TT-BCA quy định: Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ pccc gồm: a. Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy (xem câu 2). b. Cán bộ...