Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

đối tượng pccc

  1. thieny

    Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

    Theo hướng dẫn của Thông tư 04/2004/TT-BCA quy định: Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy 1. Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ pccc gồm: a. Người có chức danh chỉ huy chữa cháy quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy (xem câu 2). b. Cán bộ...
Top