động đất

  1. H

    Cần bài giảng về động đất, sóng thần

    chào toàn thể các member, hiện tại khách hàng bên mình yêu cầu đào tạo cho CBCNV về động đất và sóng thần. Anh chị em nào có tài liệu cho mình xin với. Thanks all!
scroll-topTop