đồng i xyanide

  1. hoahong39

    Phiếu an toàn hóa chất của CuCN

    Copper(I) cyanide ( Đồng I Xyanide) Tên hóa chất: Đồng (I) xyanua (Đồng cyanid); Mã số CAS: 544-92-3 ; Mã số UN: 1587; CTNH: CuCN; Dấu hiệu cảnh báo: chưa cập nhật; Hóa chất này phải xin giấy phép sau: + Khai báo hóa chất nếu sản xuất, nhập khẩu; + Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh...
scroll-topTop