Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

dòng sông luộc chính

  1. leeahnjun

    Dòng sông luộc chín mọi sinh vật rơi xuống

    Dòng sông luộc chín mọi sinh vật rơi xuống Ẩn mình trong rừng rậm nhiệt đới Amazon, dòng sông sôi là khu vực tử thần, có thể luộc chín mọi sinh vật không may rơi xuống. Giữa cánh rừng Amazon rộng lớn, dòng sông sôi được cho là một tồn tại ngoại lệ, ẩn chứa nhiều điều thú vị, thu hút con người...