Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

động vật ăn rác nhựa

  1. leeahnjun

    Động vật chật vật sống trong thế giới ngập ngụa rác thải nhựa

    Động vật chật vật sống trong thế giới ngập ngụa rác thải nhựa Hơn 1 triệu sinh vật biển chết vì rác thải mỗi năm, động vật tưởng lầm rác thải là thức ăn nên đã vô tư "đánh chén" để duy trì sự sống, động vật giáp xác dùng hộp nhựa để làm mai,... đó là những ví dụ cho thấy thế giới của sinh vật...