động vật giảm

  1. leeahnjun

    Từ năm 1970, động vật hoang dã giảm 60%

    Từ năm 1970, động vật hoang dã giảm 60% Công bố mới nhất đến từ các nhà khoa học của WWF: "Nhân loại đã tiêu diệt 60% động vật có vú, chim, cá và bò sát kể từ năm 1970, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái tự nhiên" Nguyên nhân lớn nhất gây ra tổn thất động vật hoang dã là sự phá hủy môi...
scroll-topTop