động vật hải cẩu

  1. leeahnjun

    Hải cẩu và rác thải nhựa

    Hải cẩu và rác thải nhựa Tội nghiệp những chú hải cẩu quá, nếu không có những người hùng cứu giúp thì chúng sẽ tiếp tục phải chịu đau đớn đến nhường nào. Những gì con người thải ra biển dù chỉ nhỏ thôi cũng có thể giết chết các sinh vật vô tội rồi. St
scroll-topTop