Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

động vật phát quang

  1. leeahnjun

    Động vật phát quang ngoài đom đóm

    Bạn có con vật nào có khả năng tự phát quang ngoài đom đóm không? Vào một vài năm gần đây tại Nhật Bản người ta đã phát hiện ra một loại mực cũng có khả năng tự phát quang như đom đóm và cũng chính vì lý do này người ta đã đặt cho nó cái tên là " mực đom đóm ". Loại mực này có khả năng phát...