dtm nhà máy lắp ráp ô tô

  1. D

    Ai có DTM nhà máy lắp ráp ô tô có thể cho em tham mượn tham khảo không ạ? Em cảm ơn

    Em đang làm đồ án môn học thiết kế hệ thống XLNT cho nhà máy lắp ráp ô tô mà em tìm tài liệu khó quá, Anh chị nào có DTM nhà máy lắp ráp ô tô có thể cho em mượn để tham khảo không ạ? Em cảm ơn
Top