dtm xây dựng nhà ở

  1. H

    tính khối lượng phá dỡ trong quá trình giải phóng mặt bằng

    xin chào cả nhà! Mình đang làm báo cáo ĐTM nhưng có 1 vấn đề cần mọi người giúp đỡ: Đó là việc tính toán khối lượng phá dỡ của công trình cũ trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, biết rằng công trình đó là nhà ở cấp 4 mái tôn, cao 3m, diện tích 500, tường 10cm, từ đó có thể tính toán được khối...
scroll-topTop