đủ điều kiện sản xuất hóa chất

  1. Minh YMT

    Bãi bỏ 1 số thủ tục về hóa chất

    Quyết định 9802/QĐ-BCT Phê duyệt phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2014 Quyết định này có những thay đổi đối với các thủ tục hóa chất như sau: Thành phần hồ sơ có yêu cầu chứng thực Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản...
scroll-topTop