Sàn giao dịch phế liệu online
Mô hình kinh tế tuần hoàn

Yeumoitruong - Since 2007

du lịch việt nam

  1. leeahnjun

    Du lịch Việt Nam nói không với rác thải nhựa

    Du lịch Việt Nam nói không với rác thải nhựa Ngành du lịch Việt Nam phát động Chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch “Go Green-Du lịch Xanh” cam kết chung tay bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và xác định rõ trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp du...