Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

dự thảo nghị định

  1. Minh YMT

    Chưa có hiệu lực Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sin

    Dự thảo Nghị định Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động Nhóm đối tượng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chia làm 6 nhóm: Nhóm 1: người quản lý Nhóm 2: người làm công tác an toàn vệ sinh lao động Nhóm 3...
Top